Home » Học nấu ăn » Vịt tiềm là món ăn gì?

Vịt tiềm là món ăn gì?